آن که از سنبل او غالیه تابی دارد راسخون

دکمه بازگشت به بالا