ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی

دکمه بازگشت به بالا