ای جان به چه زنده ای که جانانت نیست گنجور

دکمه بازگشت به بالا