به آب روشن می عارفی طهارت کرد راسخون

دکمه بازگشت به بالا