به کوی میکده هر سالکی که ره دانست تفسیر

دکمه بازگشت به بالا