به کوی میکده هر سالکی که ره دانست دیوان حافظ

دکمه بازگشت به بالا