بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد راسخون

دکمه بازگشت به بالا