بیا که قصر امل سخت سست بنیادست حافظ

دکمه بازگشت به بالا