بیا که قصر امل سخت سست بنیادست راسخون

دکمه بازگشت به بالا