بیا که قصر امل سخت سست بنیادست شجریان

دکمه بازگشت به بالا