تعبیر بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد

دکمه بازگشت به بالا