تعبیر خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست

دکمه بازگشت به بالا