تعبیر خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت

دکمه بازگشت به بالا