تعبیر در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

دکمه بازگشت به بالا