تعبیر دوش آگهی ز یار سفرکرده داد باد

دکمه بازگشت به بالا