تعبیر زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست

دکمه بازگشت به بالا