تعبیر غزل اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ ادبیست

دکمه بازگشت به بالا