تعبیر غزل دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد

دکمه بازگشت به بالا