تعبیر غزل دوش آگهی ز یار سفر کرده داد باد

دکمه بازگشت به بالا