تعبیر غزل ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت

دکمه بازگشت به بالا