تعبیر غزل شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست

دکمه بازگشت به بالا