تعبیر غزل صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد

دکمه بازگشت به بالا