تعبیر فال حافظ صبا وقت سحر بویی ز زلف یار می‌آورد

بستن