تعبیر چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد

دکمه بازگشت به بالا