تعبیر کنون که بر کف گل جام باده صاف است

دکمه بازگشت به بالا