تعبیر گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت

دکمه بازگشت به بالا