تعبیر یارم چو قدح به دست گیرد

دکمه بازگشت به بالا