تفسیر دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت

دکمه بازگشت به بالا