تفسیر کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست

دکمه بازگشت به بالا