توانا بود هر که دانا بود گنجور

دکمه بازگشت به بالا