خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست راسخون

دکمه بازگشت به بالا