خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست شجریان

دکمه بازگشت به بالا