معنی شعر توانا بود هر که دانا بود

دکمه بازگشت به بالا