معنی شعر حافظ بیا که قصر امل سخت سست بنیادست

دکمه بازگشت به بالا