پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است

دکمه بازگشت به بالا