چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست راسخون

دکمه بازگشت به بالا