چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست شجریان

دکمه بازگشت به بالا